Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

ProfiiliCenter Turku

Y-tunnus 2756307-3

Kaarikatu 8

20760 PIISPANRISTI

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 

Henri Honkaneva

Sähköposti: myynti (at) profiilicenter.fi 

Puh.nro: 045 698 7666

 

Rekisterin nimi

ProfiiliCenter Turku -verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Tilaamalla ProfiiliCenterin verkkokaupasta tai ostamalla tuotteita muulla vaihtoehtoisella tavalla, asiakas antaa luvan tallentaa tilausta varten tarvittavat henkilö- ja yhteystiedot sekä tilaukseen liittyvät muut tiedot ProfiiliCenterin asiakas- ja tilausrekisteriin.

 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laskutus ja perintä
 • tiedotus
 • markkinointi
 • tilastointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
 • asiakaskyselyt ja muut kyselyt
 • muut vastaavat tarkoitukset

Rekisterin tietosisältö:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tilaukset ja tuotetiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamat vaatimukset.

 

Henkilötietojen tarkastusoikeus ja poistaminen

 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa yrityksen rekisterissä olevat omat henkilötietonsa sekä tarvittaessa pyytää niiden osalta korjausta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää kaikkien tietojensa poistamista kaikista ProfiiliCenterin asiakas- ja tilausrekistereistä (EU:n tietosuoja-asetus (2016/679).

 

Säännönmukaiset tietolähteet


Yhteystiedot tallentuvat verkkokaupan asiakasrekisteriin asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa tai erilliseen laskutusohjelmaan, mikäli asiakas tekee vaihtoehtoisella tavalla tilauksen (esim. sähköpostilla tai puhelimitse).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelua hoitaville yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.